Lidens hembygdsförenings årsmöte 2008
samt Verksamhetsberättelse för 2007


Västanå Bygdegård. Foto: Arne Johansson

 

Årsmöte hölls i Bygdegården i Västanå.

 
Utanför bygdegården välkomnades vi av brinnande marschaller och i dörren av
Västanå Bygdegårdsförenings
ordf. Lillian Ulander.

Ett 25-tal personer hade mött upp trots det dåliga vädret denna kväll.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Yngve Gradin.
 

Den nya styrelsen, byombud,
valberedning, revisorer och verksamhetsberättelse presenteras på förenings hemsida.
Avgående ledamoten Yngve Eriksson, som varit medlem i Lidens Hembygdsförening
sedan starten 1956 och sedan 1973 varit aktiv i styrelsen, utsågs till Hedersledamot.


Efter avslutade förhandlingar bjöds vi på kaffe och semlor,
varefter Yngve Gradin visade en film som bl.a. handlade om en spännande upplevelse
han haft vid ryska gränsen. Att Yngve  är en riktig naturälskare gick inte att ta miste på.
Han berättade med inlevelse om hur det känns att ha närkontakt med både björnar och vargar.
 

   
   
  Ett stort tack till Västanå Bygdegårdsförening för att vi fick hålla årsmötet i Västanå.
   

Ps. Vi har kollat vägsträckan. Det är lika långt från Liden till Västanå
som det är från Västanå till Liden Ds

 

Yvonne Uhlin

Ordf.

 

   
   
   

 

 Verksamhetsberättelse 2007
Lidens Hembygdsförening

 

Föreningen hade vid årsskiftet 354 medlemmar.  

Styrelsen har haft 10  protokollförda sammanträden.

Styrelsen har under året bestått av:             Yvonne Uhlin(ordförande)

                                                                 Ingrid Lindbergsson(kassör)

                                                                 Monica Karlsson(sekreterare)

                                                                 Yngve Gradin(vice ordförande)

                                                                 Rolf Lindblom(vice sekreterare)

Övriga ordinarie ledamöter:  Yngve Eriksson

                                                                 Synnöve Sjöberg

                                                                 Thomas Sjölund

                                                                 Britt-Marie Nilsson


Suppleanter:                                               Matts Lindbergsson

                                                                 Anna-Lena Johansson

                                                                 Helena Östman

                                                                 Torsten Källman

 

Revisorer:                                                  Birgitta Söderqvist

                                                                 Gunvor Jonsson

                                                                 Sven Söderqvist (ersättare)

 

Byombud:      Backen-Österflygge             Gunnel Pettersson

                      Boda-Långliden                   Bernt Wiklund

                      Bodacke-Klärke                  Rut Melin

                      Byn                                      Gudrun Uhlin

                      Dacke                                  Margareta Raitio

                      Dackebränna                       Yngve Gradin

                      Högland-Västanå                 Lennart Bergh                     

                      Järkvissle                             Jan Wiklund

                      Märrgård                             Kerstin Åhström

                      Nilsböle-Österflygge            Märta Backlund

                      Sillre                                    Lennart Jonsson

                      Åsen                                    Bibban Olsson

                      Hantverkare                         B-M Nilsson

 

 

Valberedning:                       Birgitta Söderqvist (sammankallande)

                                            Dagmar Högström

                                            Margareta Engman

                     

 Årsmöte hölls den 27 mars 2007 i Sockenstugan i Liden.

Ivan Jonsson och Yngve Jonsson underhöll med musik och historier.

Yngve Gradin ledde årsmötesförhandlingarna.

 

Traditionen med Valborgsmässofirande på Vättaberget upprätthölls. Mats Bergqvist och Torsten Källman skötte  brasa och raketer på bästa sätt. Yvonne Uhlin välkomnade både våren och Jenny Melin, som är ny arrendator på Vättaberget.

Tage och Tomas Sehlberg samt Arne Zander stod för den musikaliska underhållningen och allsången.

 

2007 års Nationaldagsfirande inleddes med tal av  Jermunn Solem. Därefter underhöll barn från förskolorna Villan och Gläntan med sång under ledning av Maria Näsman och Anna Engman. Sång framfördes av Lina Karlsson och Angelica Andersson till ackompanjemang av Eva Fahlberg.

Kerstin Åhström tackades för 8 framgångsrika år som föreningens ordförande.

Kvällen avslutades med ett framförande av Esters ensemble, som sjöng visor av Cornelius Wreeswijk.

 

Midsommaraftonens arrangemang på tunet vid Gamla Kyrkan hölls i osedvanligt vackert väder. Många hade mött upp för att smycka midsommarstången. Tage Sehlberg trio underhöll. Arne Zander organiserade och ledde dansen kring midsommarstången. Tage Sehlberg, Tomas

Sehlberg och Arne Zander tilldelades föreningens standar för mångårigt musikaliskt engagemang vid Hembygdsföreningens arrangemang.

 

Föreningen deltog med lotterier och försäljning vid Marknadsdagen vid Skyttepaviljongen den 30 juni.

 

Kerstin Åhström och Yvonne Uhlin representerade Lidens hembygdsförening vid Tuna Hembygdsförenings 75- årsjubileum.

 

Hembygdsdagen den 22 juli var välbesökt. Dagen inleddes med Gudstjänst. Därefter underhölls både barn och vuxna av duon Smultron och Sång. För allsång och musik-underhållning svarade Sandörengänget. Under dagen pågick försäljning av allehanda hantverk, bakverk och blommor och i logen gjordes fynd på loppmarknaden.

 

Lidens Hembygdsförening var en av de fem föreningar som deltog vid

Hembygdsföreningarnas dag på Kulturmagasinet den 16 september.

 

Ingrid Lindbergsson representerade föreningen vid Lidenloppet på Bergsåker den 20 sept. Hon var även en av prisutdelarna.

 

Grottmannen framfördes på Skansborg i Järkvissle den 6 oktober.. En uppskattad och välbesökt teaterföreställning

 

Julmarknad anordnades 30/11-2/12 på Sockenstugan i Liden.

Många hantverkare hade mött upp för att berika marknaden.

 

Föreningen har inbjudit till två byombudsträffar under året. Många intressanta förslag om aktiviteter presenterades av byombuden.

Vid höstens byombudsträff tilldelades Britt-Marie Nilsson föreningens standar för sitt idoga arbete i föreningen.

 

Hembygdsförenings Hemsida har genom Tore Lövenius  försorg rustats med minnesbilder från några av det gångna årets aktiviteter.

 

På försommaren byggdes hembygdsgården kök om för att anpassas till Miljökontorets krav på lokal för matservering.

En vattenskada har åtgärdats och en värmeslinga har installerats.

Samtliga bänkar för utemiljön på Vättaberget har reparerats och målats.

Den utrangerade tanken under toalettbyggnaden har skurits ned forslats bort.

Bagarstugan har fått ett nytt räcke.

En luftvärmepump har installerats i hembygdsgården.

 

   
   

Hit Counter