Lidens hembygdsförenings årsmöte 2007

NY ORDFÖRANDE I LIDENS HEMBYGDSFÖRENING

Sockenstugan i Liden tisdagen den 27 mars 2007 – Årsmöte i Lidens Hembygdsförening.

 

Vid årsmötet i Lidens Hembygdsförening tisdagen den 27 mars 2007 utsågs Yvonne Uhlin (Sundsvall/Österflygge) till ny ordförande efter Kerstin Åhström (Märrgård), som innehaft ordförandeposten i 10 år.

 

 

 
  Till vänster den avgående ordföranden Kerstin Åhström
(Märrgård) och den tillträdande ordföranden
Yvonne Uhlin (Sundsvall/Österflygge).
Musikunderhållningen från vänster: Tage Sehlberg (Bodacke), Thomas Sehlberg (Bodacke), Ivan Jonsson (Krången Gåltjärn) och Yngve Jonsson (Bergeforsen) Hembygdsföreningens ordförande Kerstin Åhström (Märrgård) förklarar årsmötet för öppnat.

De traditionella punkterna på årsmötets dagordning behandlades, bl.a. beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2006. Styrelseledamoten Sören Jonsson (Boda) och Valberedningens ordförande Birger Jonsson (Bispgården/Boda) avtackades med blommor för mångåriga insatser.

 

Till ny ledamot i föreningsstyrelsen valdes Rolf Lindblom (Österflygge). Till ny sammankallande i Valberedningen utsågs Birgitta Söderqvist (Sunnås) och till nya ledamöter valdes Margareta Engman (Nilsböle) och Dagmar Högström (Järkvissle).

 

Nya byombud blev Bernt Wiklund (Boda), Margareta Raitio (Dacke) och Jan Wiklund (Järkvissle).

Till årsmötesordförande valdes Yngve Gradin (Byn)
och till mötets sekreterare valdes Yvonne Uhlin (Sundsvall/Österflygge).
 
Årsmötesförhandlingar i sockenstugan. Årsmötesförhandlingar i sockenstugan (panoramamontage).
Rolf & Gun Lindblom (Österflygge) och
Märta Forsberg (Byn).
Yngve & Mait Gradin (Byn).
 Till vänster: Bernt Wiklund (Boda) och Birger Jonsson (Bispgården/Boda).

Thomas Sjölund (Åsen) och Dagmar Högström (Järkvissle).

Från vänster: Sven Magnusson (Nilsböle), Yngve Eriksson (Kväcklingen) och Lennart Bergh (Västanå). Birgitta & Sven Söderqvist (Sunnås)
Från vänster: Gunvor Jonsson (Sillre), Märta Backlund (Österflygge) och Gunnel Pettersson (Flygge).  Anna-Lena Johansson & Matts Lindbergsson (Bodacke).
Text & foto: Arne Johansson (Järkvissle).
Efterlängtat kaffe! Från vänster: Britt-Marie Nilsson (Dacke) och Ingrid Lindbergsson (Österflygge)  
   
   

Hit Counter