Premiär för Musikkrysset
 Tisdagen 11 mars 2008 var det premiär för Musikkrysset.

Kantorn och körledaren Anne-Lise Lindberg-Sjödin och kören Ton i ton gjorde kvällen minnesvärd. Här framfördes allt från Bach, Gerswin och Mats Pålssons Barfotavisa till allsångerna Ljuva Carl-Gustav och Rönnerdahl. Totalt 12 sångnummer framfördes med glädje och spontanitet av den härliga kören under ledning av Anne-Lise, som också introducerade musikstyckena med historisk bakgrund.

Musikkryssets frågor tycktes enkla, men ett flertal kryss fick kasseras innan den första rätta lösningen hittades och det visade sig vara undertecknat av Kerstin Åhström. Övriga vinster gick till Mats Melin, Birgitta Söderqvist, Birgitta Åström, Ing-Britt Nylander och Kerstin Melin.

 

Förutom kören var det 26 stämmor som i olika tonarter deltog i allsångerna. Vi hoppas på en uppföljning med samma kör, men med minst dubbla antalet stämmor vid nästa Musikkryss.

Ett nytt Musikkryss blir det med all säkerhet.

 

Ett stort tack till Ton i Ton och Anne-Lise!

 
Kören Ton i ton

Ton i ton bildades för 10 år sedan. Vi som sjunger i

gruppen tycker att det är utvecklande och roligt med

en liten vokalgrupp. Vi sjunger i fyra stämmor och

från början var vi två i varje stämma. Just nu består

gruppen av 2 sopraner, 3 altar, 2 tenorer och en bas.

 

Repertoaren är blandad och vi sjunger i olika stilarter

från medeltid till nutid. Vi har specialiserat oss på att

musikaliskt illustrera konst. Bl.a. har vi medverkat i

en Chagallutställning på Midlanda konsthall, sjungit

om kyrkokonsten i Centrumkyrkan i Matfors, Sköns

kyrka och Holms kyrka.

Vi har medverkat med medeltidssånger på Länsmuseét

på Murberget och under ett flertal år sjungit carols på

julmarknaden på Norra Berget.

 

Gruppen övar i Sättna kyrka och medverkar i Taizémässor

och Julmusiken där. Dessutom har gruppen under senare

år sjungit i Lidens kyrkokör som distansmedlemmar.

 

Anne-Lise Lindberg-Sjödin

 
   
  Text och foto: Yvonne Ulin

Hit Counter