Lidens hembygdsförenings årsmöte 2010
samt Verksamhetsberättelse för 2009

ÅRSMÖTE 2010

Lidens Hembygdsförenings årsmöte hölls torsdag 25 februari på Skansborg, Järkvissle.


Kylan har inte varit nådig under de senaste dagarna (-32,4 grader i Järkvissle enligt uppgift.) Inomhus var det dock varmt och gott och vi kände oss varmt välkomna av värdarna Pia Nägele, Anna och Alf Järefalk, som senare på kvällen bjöd på gott kaffe och jättegoda smörgåsar. Ett stort tack för att ni ordnat så fint för oss.

 

Ordförande Yvonne Uhlin förklarade mötet öppnat, varefter parentation hölls för de medlemmar som gått bort under året.

Arne Johansson valdes till ordförande för årsmötet och genomförde vant och briljant årsmötesförhandlingarna. En likaledes van sekreterare, Monica Karlsson, förde årsmötets protokoll.

Valberedningen, som har en av föreningens viktigaste uppgifter, har även detta år gjort ett utomordentligt gott arbete.

 

Kvällen avslutades med en film om ”Ståtliga Signe” på Jerikoberget.

Vår, sedan två år, nyinflyttade flyggebo och nye medlem i Hembygdsföreningen har redigerat och satt musik till en film om uppförandet av ett 12 meter högt torn på det 460 meter höga Jerikoberget. Vi fick med bildernas hjälp uppleva hela projektet, från fundament till resning av tornet. Invigningsceremonin gick av stapeln på signedagen hösten 2009 och tornet döptes följdriktigt till ”Ståtliga Signe” på Knylen. När banden klippts klättrade Per-Arne Åslund upp till toppen och försåg ”damen” med en svensk flagga och samtidigt släpptes blå och gula ballonger i luften. En mycket pampig invigning. Initiativtagare till projektet är Backen-Flygge-Österflygge Byaförening. De drivande krafterna är framför allt Per-Arne Åslund, Ingrid Lindbergsson, Ove Åslund, Tommy Eriksson,Tords Laurin och Karl-Gunnar Lind.

 

Årsmötesbilder

 

Ett stort tack till alla som stöttat föreningen under året 2009!

 

Yvonne Uhlin

 

 Verksamhetsberättelse 2009
Lidens Hembygdsförening

 

Lidens Hembygdsförening hade vid årsskiftet 351 medlemmar

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

 

Styrelsen har under året bestått av:                Yvonne Uhlin, ordförande

                                                                 Ingrid Lindbergsson, kassör

                                                                 Monica Karlsson, sekreterare

                                                                 Yngve Gradin, vice ordförande

                                                                 Britt-Marie Nilsson, vice sekreterare

 

Övriga ledamöter:                                         Torsten Källman

                                                                 Mats Bergqvist

                                                                 Gudrun Uhlin

                                                                 Annika Strid

 

Suppelanter:                                                Matts Lindbergsson

                                                                 Anna-Lena Johansson

                                                                 Helena Östman

                                                                 Bibban Olsson

 

Revisorer:                                                   Gunvor Jonsson (sammankallande)

                                                                 Gerd Näsman

                                                                 Birgitta Söderqvist (ersättare)

 

Byombud.         Backen-Flygge                   Gunnel Pettersson

                      Boda-Långliden                  Rut Persson

                      Bodacke-Klärke                  Rut Melin

                      Byn                                 Gudrun Uhlin

                      Dacke                              Margareta Raitio

                      Dackebränna                     Yngve Gradin

                      Högland-Västanå               Lennart Bergh

                      Järkvissle                         Jan Wiklund

                      Kväcklingen                      Ann-Britt Björklund

                      Märrgård                          Kerstin Åhström

                      Nilsböle-Österflygge           Märta Backlund

                      Sillre                               Lennart Jonsson

                      Åsen                               Bibban Olsson

                      Hantverkare                      Britt-Marie Nilsson

 

 

 

Valberedning:                                           Birgitta Söderqvist (sammankallande)

                                                             Margareta Engman

                                                             Catharina Backlund

 

Året inleddes med Julgransplundring i Sockenstugan den 11 januari.

Tyvärr infann sig inte fler än 11 barn med lika många föräldrar. Helena Östman inledde med att läsa en julsaga för barnen innan dansen tog vid. Dragspelande Ivan Jonsson och lekledarna såg till att det var full fart på dansen kring granen.

 

Årsmöte hölls den 24 februari på Björkbacken i Boda.

Arne Johansson ledde årsmötesförhandlingarna varefter Bygdegårdsföreningen serverade gott kaffe och fettisdagsbullar.

Kvällen avslutades med att Vidar Viksten berättade om den gamla bosättningen på Oxsjöfjället. Det var ett mycket intressant föredrag, som bygger på Vidar Vikstens och Ingemar Åslins forskning.

 

I mars hade vi ännu inte fått någon arrendator till Vättaberget, varför Hembygdsföreningens medlemmar ideellt ställde upp och höll Hembygdsgården öppen under Sportlovsveckan.

 

21 mars rasar entrén till Hembygdsgården p.g.a. snötyngden. Entrén rekonstruerades och försågs med rasskydd. Arbetet utfördes av Eriksson Bygg & Konsulting.

 

24 mars var det dags för ett välbesökt Musikkryss i Sockenstugan. Liksom förra året var det Ton i Ton under ledning av Anne-Lise Lindberg-Sjödin, som stod för det musikaliska.

 

Flotten på Indalsälven passerar brofästet 12 april kl. 12.41. Ulf Gradin hade lyckats pricka in tiden med endast 39 minuters felmarginal. Flotten hade byggts av Bengt-Olov Nordlund.

 

Valborgsmässoafton. Vi hade ännu ingen arrendator på Vättaberget. Styrelsen fick återigen åta sig uppgiften att sköta förplägnaden, som bestod av soppor samt kaffe med bröd. Enligt traditionen underhöll Tages trio under kvällen. Vårsånger sjöngs medan vårelden flammade och raketer gick i höjden.

 

9 maj hade kallats till städdag samt byombudsträff på Vättaberget. Ett byombud infann sig.

 

21 maj hölls Gökotta på Vättaberget. Hembygdsföreningen ansvarade för ”kyrkkaffet”.

 

29 maj var det premiär för Hembygdsdag för årskurs 8 på Lidens skola. Det blev en mycket lyckad dag med folkdans under ledning av professionella Lillemor och Erling Hallberg. I bagarstugan bakades tunnbröd med Margareta Engman och Mona Lundahl som lärare. Torsten Källman visade hur man gör kolbullar och Yngve Gradin hade lektion i ”pekare” och geologi. Anne-Lise Lindberg-Sjödin hade visstuga inne på Hembygdsgården. Innan dess hade eleverna guidats runt på området av Britt-Marie Nilsson och Ingrid Lindbergsson. Dagen avslutades med lunch, som skolan stod för, och frågeslinga med dialektord.

 

Nationaldagen öste regnet ner och vi hade inget annat val än att fira dagen inomhus.

Maj Pettersson, iklädd Sverigedräkt, höll dagens tänkvärda högtidstal. Maj Pettersson skänkte även en bonad till Hembygdsföreningen. Därefter uppträdde barn från förskolan. De sjöng ”natursånger” under ledning av sina lärare Anna Engman, Nina Widerström-Andersson och Maria Kilander. Trollkarlen Henning Bylund, alias Zethino, gjorde stor succé. Inte minst då barnen fick delta i trolleriet. Firandet avslutades med trion Strimma.

Hembygdsföreningens standar, som tilldelas en person som gjort bestående insatser för Lidenbygden, tilldelades Anne-Lise Lindberg-Sjödin.

 

Trots att vädret inte var så soligt som vi önskat, var Midsommarfirandet på tunet vid Gamla Kyrkan välbesökt även i år. Alla hjälptes åt att pryda midsommarstången och Tages trio med outtröttlige lekledaren Arne Zander såg till att de traditionella danserna avlöpte enligt instruktionen.

 

 

Hembygdsdagen 20 juli, inleddes med kulning av Per-Olov Sving och därefter gudstjänst med kyrkoherde Lars Huss. Många hantverkare hade i vanlig ordning ställt ut sina alster till försäljning. Loppmarknad, tombola och fiskdamm lockade en del och i bagarstugan såldes tunnbröd och i smedjan kolbullar. Det som rönte kanske största intresset denna dag var kolmilan som, med hjälp av flera intresserade, uppförts av Mats Bergqvist och Torsten Källman. Underhållningen denna välbesökta hembygdsdag var allsång, som leddes av Lars T Johansson och Björn Hedström.

Hembygdsföreningens standar utdelades till Margareta Engman för hennes insatser för föreningen.

Dagen avslutades med prisutdelning i Företagarlotteriet.

 

 

27 september inbjöds till middag för alla som arbetat ideellt under Hembygdsföreningens säsong på Vättabergets servering.

 

 

Till ”Antikmässan” den 29 september hade vi anlitat experten Birgitta Arnqvist, som föreläste om antikviteter och värderade de föremål vi hade med oss.  Tråkigt nog fick inte arrangemanget den respons vi förväntat oss. Besökarna var mycket få.

 

 

4 oktober bjöds alla företagare, som bistått Hembygdsföreningen med gåvor till företagar-lotteriet, på middag och underhållning.

 

 

28 oktober kåserade Ingemar Åslin under rubriken mitt Liden. Många ville lyssna på denne eminente berättares gamla lidenhistorier och Sockenstugan var fylld till brädden. En mycket lyckad kväll.

 

 

Julförsäljningen hade i år begränsats till en dag, lördag 28 november. Fler hantverkare än tidigare hade inbjudits och dessutom fanns fiskdamm och tomte för barnen.

Stor succé gjorde den stora kakbuffén med 28 sorters kakor. Underhöll gjorde erfarne dragspelaren Hasse Åmansson och välkände sångaren och gitarristen Lars-Åke Melin.

 

 

Vättabergets servering har under denna säsong skötts ideellt av delar av Hembygds-föreningens styrelse och många villiga medlemmar. För att, för kommande arrendatorer, inte misskreditera Vättabergets servering har vi åtagit oss såväl luncher, middagar som övriga beställningar. Vi riktar ett stort tack till alla som ställt upp för Hembygdsföreningen och gjort det möjligt att avsluta denna ganska tunga säsong på ett för föreningen värdigt sätt. Det positiva är att det myckna arbetet har gett ett bra tillskott i föreningens kassa.

 

 

Ett antal reparationer och förbättringar har utförts på byggnaderna under året. Det som främst kan nämnas är målningen av toppstugan. Skapning och målning av stugan har utförts av Ingrid Lindbergsson och Britt-Marie Nilsson. Nya fönster har monterats in av Hans Funk och Stig Åström. Halmboden har målats av Bengt Åmansson, som också avverkat för att gästerna ska få en bättre utsikt över älven. Bänkar, hembygdsgårdens räcke, och bron till toaletterna har oljats. På entrén till hembygdsgården har målningen förbättrats.

Bagarstugan har försetts med nytt kylskåp och ny kokplatta och diskmaskinen i köket har renoverats för 10.000 kronor.

En energibesparande kassett till öppna spisen har inmonterats.

Bidrag har erhållits för en luftvärmepump, som kommer att installeras under våren.

 

Lidens företagare har även i år bistått med gåvor till ett för Hembygdsföreningen inkomstbringande lotteri. Lotteriet gav en vinst på ca 24.000 kronor. Medlen ska i första hand användas till byte av tak på scenen på Vättaberget. Ett stort tack till alla företagare för Er generösa medverkan.

 

Hembygdsföreningen har under året erhållit bidrag för energibesparande åtgärder, arrangemang, nationaldagsfirande, skadeförebyggande åtgärder, smidesdörr till Lars Åslins affär,väghållningsbidrag med ca 94.000 kronor.

 

Hembygdsföreningen har i år sponsrat Indalsledenloppet och Lidenloppet på Bergsåkers travbana. Ingrid Lindbergsson representerade Hembygdsföreningen vid Lidenloppet.

 

Hembygdsföreningen har tillsammans med ett flertal föreningar gett ut en årskalender för 2010.

 

 

Hembygdsföreningens styrelse riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar för det gångna året och ser fram emot ett nytt givande år.