Lidens hembygdsförenings årsmöte 2009
samt Verksamhetsberättelse för 2008

ÅRSMÖTE 2009

Lidens Hembygdsföreningens årsmöte 2009 hölls på  Björkbacken i Boda, där vi välkomnades av de glada värdinnorna Vivi Backberg och Cina Eriksson. De hade ordnat det trivsamt i sin föreningslokal och fettisdagen till ära bjöds vi förstås på semlor till kaffet.

 

Ett stort tack till Boda Byggnadsförening för trevligt mottagande och arrangemang.

 

 
  Vivi Backberg och Cina Eriksson

 

Årsmötet inleddes med en parentation över de medlemmar som gått bort under året.

 

Årsmötesförhandlingarna leddes av en för denna uppgift rutinerad man, Arne Johansson.

 

Till sekreterare valdes Monica Karlsson.

 

Avgående styrelseledamoten Rolf Lindblom avtackades med blommor, liksom avgående revisorn Birgitta Söderqvist och revisorsersättaren Sven Söderqvist.

 

 
Arne Johansson och Monica Karlsson.  

 

Synnöve Sjöberg, som varit ledamot i föreningen sedan 1974, lämnade också sin plats.  Synnöve hade inte möjlighet att närvara vid årsmötet, men hade avtackats med ett presentkort för sitt långvariga engagemang för föreningen. Synnöve har lovat att även i fortsättningen ta sig an Vättabergets kryddgård och det gläder oss mycket.

 

Vidar Wiksten tog upp frågan om det fanns intresse för att bygga en kolmila i närheten av Vättaberget. Förslaget tas upp vid nästa styrelsemöte, dit Vidar är inbjuden.

 

Den nya styrelsen, byombuden, revisorerna, valberedningen och Verksamhetsberättelsen för 2008 presenteras på hembygsföreningens hemsida. Se även föreningens program för 2009.

 

 

 

Innan årsmötet avslutades berättade Arne Johansson om en bok, som Gun och Bengt Hammarberg tillsammans med Arne arbetar med och som handlar om båttrafiken på Indalsälven för 100 år sedan.

I Boda arbetas det intensivt med att få TV intresserade av att göra en adventskalender i våra trakter. Att just Boda kommit med idén, grundar sig på byns 100-åriga tradition med frivilliga tomtar, som varje år på julafton delar ut julklappar till byborna. Vi hoppas de lyckas med sitt initiativ. Det skulle ytterligare markera Liden på Sveriges karta.

 


Alice Forsgren och Arne Johansson.
Årsmötesbilder

Suppleant Anna-Lena Johansson, valberedningens Margareta Engman och f.d ordf. Kerstin Åhström.

Byombuden Gunnel Pettersson och Märta Backlund.

Styrelseledamöterna Torsten Källman och Mats Bergqvist.

Sven Magnusson, styrelseledamoten Britt-Marie Nilsson och nyvalde styrelseledamoten Gudrun Uhlin.

Avgående styrelseledamoten Rolf Lindblom med fru Gun.

Ordföranden Yvonne Uhlin

Jan Nilsson, byombudet Margareta Raitio och Eva Melin.


Bosättning på Oxsjöfjället

Kvällen avslutades med att Vidar Viksten föredrog en mycket spännande historik över svedjefinnar och tidig bosättning på Oxsjöfjället.

Materialet, som så småningom ska utges i bokform, är resultatet av ett arbete Vidar tillsammans med Ingemar Åslin utfört under en längre tid. Vidar har haft kontakt med inte mindre än 120 personer, som har minnen av eller själva bott på något av torpen. Vidar och Ingemar har kunnat konstatera att det funnits 15 bosättningar på Oxsjöfjället bl.a på Paljakka, Rigåsen och Anderberget.

Genom att få tillgång till SCA:s centralarkiv, som enligt Vidar är en guldgruva, har de funnit att de första svedjefinnarna kom redan under 1640-talet. De bosatte sig på Återvänningen, Skälgården och Nordansjö.

Det var en mycket givande och spännande föreläsning, som Vidar avslutade med att berätta några historier, som han hört under sina intervjuer. Han berättade om ”mannen som trodde sig kunna flyga” och om den strid, som kallas ”landskampen mellan finnar, norrmän och svenskar”.

 


Vidar Viksten.

Ett stort tack till alla som stöttat föreningen under året 2008!

 

Yvonne Uhlin

 

 Verksamhetsberättelse 2008
Lidens Hembygdsförening

 

Föreningen hade vid årsskiftet  351 medlemmar.

Styrelsen har haft åtta protokollförde sammanträden samt två byombudsmöten.

 

 

Styrelsen har under året bestått av:             Yvonne Uhlin  ordförande

                                                                 Ingrid Lindbergsson   kassör

                                                                 Monica Karlsson   sekreterare

                                                                 Yngve Gradin   vice ordförande

                                                                 Rolf Lindblom   vice sekreterare

 

Övriga ledamöter:                                      Synnöve Sjöberg

                                                                 Britt-Marie Nilsson

                                                                 Torsten Källman

                                                                 Mats Bergqvist

 

Suppelanter:                                               Matts Lindbergsson

                                                                 Anna-Lena Johansson

                                                                 Helena Östman

                                                                 Bibban Olsson

 

Revisorer:                                                  Birgitta Söderqvist

                                                                 Gunvor Jonsson

                                                                 Sven Söderqvist (ersättare)

 

Byombud.      Backen-Flygge                     Gunnel Pettersson

                      Boda-Långliden                   Vakant

                      Bodacke-Klärke                  Rut Melin

                      Byn                                      Gudrun Uhlin

                      Dacke                                  Margareta Raitio

                      Dackebränna                       Yngve Gradin

                      Högland-Västanå                 Lennart Bergh

                      Järkvissle                             Jan Wiklund

                      Kväcklingen                         Ann-Britt Björklund

                      Märrgård                             Kerstin Åhström

                      Nilsböle-Österflygge            Märta Backlund

                      Sillre                                    Lennart Jonsson

                      Åsen                                    Bibban Olsson

                      Hantverkare                         Britt-Marie Nilsson

 

 

 

Valberedning:                       Birgitta Söderqvist (sammankallande)

                                            Margareta Engman

                                            Catharina Backlund

 

Året inleddes med en uppskattad Julgransplundring i Sockenstugan den 13 januari.

Tomten kom på besök med påsar till alla barn. Lekledare såg till att det var full fart på dansen kring granen.  Göran Åsell ackompanjerade på dragspel.

 

Årsmöte hölls den 6 februari i Västanå bygdegård.

Yngve Gradin ledde årsmötesförhandlingarna och visade sedan en naturfilm och berättade om sina upplevelser i mötet med björn vid ryska gränsen.

Västanå-Korsåsmons Bygdegårdsförening ordnade gott kaffe och fettisdagsbullar.

 

Den 11 mars inbjöds till Musikkryss i Sockenstugan. Kören Ton i Ton, under ledning av Anne-Lise Lindberg-Sjödin, stod med bravur för det musikaliska.

 

Flotten på Indalsälven lossnade från sin fastfrusna position och passerade bron den 4 april klockan 19.32.07. Örjan Gradin hade prickat in tiden så när som på 2 timmar.

 

Den 7 april hölls en byombudsträff på Vättaberget.

 

Den 10 april gav Teater Soja föreställningen ”En humla i hatt” på Vättaberget . Det var en känslosam resumé av Beppe Wolgers liv och musik. Tyvärr var det inte många som hörsammat inbjudan.

 

Valborgsmässoaftonen 30 april var mer välbesökt än på många år. I Hembygdsgården serverades soppa och utanför grillades det och medan brasans flammor sträckte sig mot himlen sjöngs vårsångerna. Fyrverkeriet var mäktigare än någonsin tack vare den nya arrendatorn Tessans Kök och Bar som fått många att ”sponsra” fyrverkeriet.

Tage Sehlbergs trio, förstärkt med Göran Åsell stod för musiken.

 

3 maj var det stor städdag på Hembygdsgården och i omgivningarna. Ett glädjande stort antal var delaktiga i städningen.

 

Nationaldagens firande inleddes med högtidstal av Agrias vd Anders Mellberg varefter gruppen Småvittra tog upp nationalsången innan de framförde gamla folkvisor från Medelpad. Avslutningsvis fick vi höra Johanna Ulfsdotter blåsa i näverlur.

Scenen intogs sedan av sjungande förskolebarn utklädda till älgar och ankungar. Hembygdsföreningens standar utdelas till personer som gjort en insats för bygden. Tore Löfvenius, som under 10 år har försett lidenborna med den uppskattade Lidens tidning, tilldelades standaret detta år. Sandörengänget avslutade med allsång.

 

Midsommarfirandet hölls enligt tradition på tunet vid Gamla kyrkan. Trots hotande svarta moln kunde firandet genomföras i strålande sol. De första regndropparna kom först när alla var på väg hem. Med gemensamma krafter restes och pryddes midsommarstången och danslekarna leddes av den outtröttlige Arne Zander till Tage Sehlberg trio.

 

Lidens Hembygdsförening deltog i Marknadsdagen på Skyttepaviljongen i Åsen.

 

Hembygdsdagen den 20 juli inleddes med gudstjänst. Hembygdsföreningens flagga hissades för första gången varefter Ivan Jonsson och Göran Åsell på dragspel framförde ”Sommar i Liden”.

Helena Gudazic underhöll med visor till eget gitarrackompanjemang.

Tuna Spelmansgille i Medelpad framförde därefter det mycket uppskattade folklustspelet ”En lördagskväll på fäbodvallen”.

Dagen avslutades med prisutdelning till vinnarna i det stora Företagarlotteriet.

 

Margareta Engman, Ulla-Britt Eriksson, Mona Lundahl, Vivi Backberg m.fl. har under vissa

helger bakat tunnbröd, som bjudits ut till försäljning. Behållningen har tillfallit Hembygds-föreningen. Margareta Engman har dessutom hållit kurser i tunnbrödsbakning både för damer och herrar.

 

Den planerade resan till Länmuseét och Technichus inställdes p.g.a. för få anmälda.

 

Den 5 oktober svarade Claes Grebenö för en enmansföreställning på Skansborg. Hans partner denna kväll skulle ha varit Jan-Erik Wiik. Jan-Erik hade hastigt insjuknat och måste lämna återbud.

 

Den 9 november inbjöd föreningen till middag på Vättaberget som ett tack för det gångna året. Inbjudna var byombud och andra som under året gjort en insats för Hembygds- föreningen.

 

29-30 november hölls traditionsenligt Julmarknad i Sockenstugan.

 

Föreningens ordförande representerade Hembygdsföreningen vid Lidenloppet på Bergsåker

 

Hembygdsföreningens årskalender för 2009 har sålts i 50 ex.

 

Ett antal reparationer har utförts på Vättaberget under våren och sommaren.

Räcket runt Hembygdsgården har fått ny överliggare. Entrén och bakdörren har målats liksom scenen som tillika har fått nya ”panelridåer”.  Smedjan har fått nytt tak, ny inredning och har målats liksom bagarstugan och klockargården. Fönstren på de sistnämnda har kittats om och målats. Toalettbyggnaden har målats i falurött. Bänkarna har oljats.

Förutom detta har elinstallationer setts över och förbättrats.

Många villiga händer har ställt upp med skrapning och målning.  

Reparationerna av scen, smedja, räcke samt målning av entré har utförts av Erikssons Bygg&Consulting resp.Timrå Måleri. El-förbättringarna har utförts av Ivan Jonsson.

 

Hembygdsföreningen styrelse tackar alla engagerade medlemmar för detta år och hoppas på ett framgångsrikt nytt år.