Årsmöte 13/3 2014

Ordförande Anna-Lena Lindbergsson förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet, som hölls i Sockenstugan, Liden.                                                              

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Arne Johansson och till sekreterare valdes Monika Karlsson.

Styrelseledamoten Lars-Urban Nyberg avgick samt byombudet Margareta Rajtio och revisorersättaren Birgitta Söderqvist vilka avtackades med blommor.

 

Yngve Gradin och Birgitta  Söderqvist i samspråk

 

     

Emma Sellén och Annie Andersen

 

     

Yvonne Uhlin och Mait Gradin avnjuter en god smörgås

 

     

Lars-Åke och Annika Svelander samt Bengt-Olov Nordlund

 

     

Kvällens ordförande Arne Johansson verkar trivas tillsammans med Gerd Näsman

 

     

Anna-Lena Lindbergsson, Gudrun Uhlin och Elsie Källman. Elsie hade ordnat med kvällens fika.

 

     

Rut Persson och Monica Karlsson

     
 

Verksamhetsberättelse

     

 

Ett tack till alla ni som deltog i årsmötet!