Lidens hembygdsförenings årsmöte 2013
samt Verksamhetsberättelse för 2012

 

26 februari 2013

 

Årets årsmöte, som hölls på Sockenstugan i Liden, hör inte till de mest välbesökta.

Endast ett 15-tal fanns på plats på utsatt tid.

 

Innan årsmötet inleddes fick vi ta del av foton från evenemang, aktiviteter och arbetsinsatser under verksamhetsåret 2012.
Johanna Melin fanns på plats för att se till att tekniken fungerade. Stort tack till Johanna!

 

Ordförande Yvonne Uhlin öppnade mötet, varefter det hölls en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

Till ordförande för mötet valdes Medelpads Hembygdsförbunds ordförande Margareta Johansson och
till sekreterare Hembygdsföreningens kassör Monica Karlsson.

 

Revisor Gunvor Jonsson fanns på plats liksom valberednings Helena Östman, som haft ett hektiskt arbete inför årsmötet.

Johanna Melin, Margareta Johansson och Monica Karlsson tackades med blommor för väl genomfört årsmöte.

 

Yvonne Uhlin lämnade sin plats som ordförande och avtackades med blommor och presentcheck. Till ny ordförande valdes Anna-Lena Johansson. 

Elsie Källman och Ann-Christin Norman såg till att vi efter årsmötets slut serverades kaffe och smörgåsar.

 

Anna-Lena och nya styrelsen önskas ett varmt LYCKA TILL!

 

Text och foto

Yvonne Uhlin

 


Anna-Lena Johansson

 

 

 

   

 

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelse 2013