Lidens hembygdsförenings årsmöte 2012
samt Verksamhetsberättelse för 2011

(Dokumenten är klickbara för större storlek)

   
 
Verksamhetsberättelse 2011 Styrelse 2012