Mitt Liden av Ingemar Åslin

 

Ingemar Åslin har skrivit ett 20-tal böcker om olika företeelser från det gamla Liden. När han själv var på plats i Sockenstugan ville många vara med för att höra när han berättade historier om gamla original och krumelurer. Han gjorde ingen besviken när han på äkta lidenmål drog sina sanna historier om bl.a. Stinus, Nicke, Grysch-Alfred, lårschen och kapällä.

Ingemars känsla för och kärlek till Liden har han beskrivit i den bok som heter Mitt Liden.

Här återges Ingemars egna inledningsord i boken Mitt Liden.( texten är något förkortad).

Mitt Liden är mina förfäders socken. Den socken där mina rötter sitter djupt i myllan.

Jag känner mig som en äkta lidenbo, är stolt över det och berättar gärna om min hemsocken när jag besöker andra delar av landet.

Mitt Liden är själva landskapet med sin vilda karaktär, terrasslandskaprt i Nilsböle följt av det säregna niplandskapet med sina djupa raviner och de branta bergens sluttningslandskap.

Mitt Liden är också mängder av minnen och upplevelser. Från Lårschen, Tingshusä, Banan å Västerkapällä.

Mitt Liden är också nuet. Stugan vid Väckesjön. Vågornas sömninga slag mot strand och lommens ödsliga klagan.

Mitt Liden kan också beskrivas med följande ord som jag skrev ner när jag en kväll satt ensam på ute vid branten på Vättaberget.

 

Vår Herre byggde allt. Han sparde ingen möda.

Längs Indalsälvens dalgång lät han ljus och mörker flöda.

Branta berg och höga nipor. Älven som ett band av siden.

Kronan på Hans stora mästerverk blev sedermera kallat Liden.

 

Yvonne Uhlin

Med godkännande från Ingemar Åslin