Midsommarfirande i Liden 2008

Midsommarafton på tunet vid Gamla kyrkan 2008

 

Så fick vi vara med om ännu en lyckad midsommarfest i Hembygdsförenings regi.

”Det var dans bort på tunet på midsommaraften, det var tjo, det var hopp, det var hej…”

 

Spelmännen i Tages trio höll musiken igång och många var det som hjälpte till att klä majstången. Det var en mycket ståtlig kreation med björklöv och massor, massor av blommor, som många plockat med sig. Den vackra stången restes av starka armar och vi hurrade fyrfaldigt för denna skönhet. Så tog vi varandra i händerna och Arne ledde lekfullt dansen, som den pojkvasker han är och vi spelade violin, basfiol och flöjt och kvackade utan svansar och öron. Vi var prästens lilla kråka och slank än hit och än dit och jungfru skär och flickan med röda gullband.

 

Efter den glada dansen runt den majade d.v.s klädda stången var det dags för kaffe, saft,  jättegoda bullar och kakor. En stor eloge till alla som hjälpt till att baka!

 

Och under över alla under! Solen sken över oss hela tiden, fast mörka moln hotfullt trängde runt om den blå flik vi välsignats med. Regnet höll sig beskedligt i schack och började först när alla åkt iväg. För det säger vi tack till vädergudarna och till alla, som kom och gjorde denna midsommar till en lyckad fest.

 

Text: Majvor Wurth

 

  Liam Brinkman och alla hans tjejer.  
    Dessa tre bilder kommer från byfesten i Åsen
Filmen  
             
         
           
 

Foto: Tore Löfvenius

 

Hit Counter