Lidens gamla kyrka, nedre vänstra hörnet.
Lidens nya kyrka, övre högra hörnet.