Vårdkasen på Vättaberget. Förr i tiden tändes vårdkasar vid analkande fara. Bruket av denna alarmanordning förekom ända in på 1800-talet. Det var den tidens telegrafsystem.