Sexkantig toppstuga. Uppförd och ägd av fem byamän i Åsen 1922. Toppstugan restaurerades 1989.