Modell av båten Indalen, byggd av Georg Thunberg i Kramfors, tidigare bosatt i Liden. Överlämnad som gåva 1998. Uppställd i hembygdsgårdens foajé.