Lidens Hembygdsförenings hembygdsgård. Övre delen av en parstuga från Åsen, byggd 1846. Skänkt av bröderna Olle och Gustav Åmansson. Flyttad till Vättaberget 1960.