Sundins loge i Åsen, från 1830-talet. Logen skänkt av SCA. Flyttad till Vättaberget 1970.
Körvandring med slagtröskverk, från 1700-talets första årtionden. Skänkt av Kerstin Åhström, Märrgård. Flyttad till Vättaberget 1990.