Klockare Erik Åströms gård, Byn (Klockargården i Liden), sannolikt från 1780-talet. 
Flyttad till Vättaberget 1988.