Härbre från Klockare Erik Åström, Byn (Klockargården i Liden), sannolikt från 1800-talets första år. Flyttad till Vättaberget 1962.