Allmänt

Lidens Hembygdsförening verkar inom 
Lidens socken vid Indalsälven i Medelpad.
Föreningen grundades den 15 april 1956.

Lidens Hembygdsförenings ordförande

David Oreland Gunnar Mehlin Tyroni Johansson
1956-1973 1973-1990 1990-1997
Kerstin Åhström Yvonne Uhlin Anna-Lena Johansson
1997-2007 2007-2012 2013-

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Medlemskap

Bli medlem i Lidens Hembygdsförening!

Lidens Hembygdsförening har ca 300 medlemmar. Du, som kanske är en lidenbo i förskingringen eller

av annan anledning inte kan nås av våra byombud, är hjärtligt välkommen att stödja föreningen med

Ditt medlemskap.

 

Medlem blir man lätt med swish nr 1231898386 eller bankgiro 5663-0163.

Pensionär 50 kr, Enskild 75 kr, Familj 125 kr. Kom ihåg att skriva avsändare.

 

Har Du frågor om föreningen är Du välkommen att

kontakta Anna-Lena Johansson  Tel: 070-279 33 11   

   e-post:anna.lena.johansson@outlook.com

 

Styrelsen och Byombud 2018

 


   

Layout: Arne Johansson
Teknik: Tore Löfvenius