Ingemar Åslin

14/11 1931 – 2012 7/3

Liden


Ingemar Åslin var under hela sitt yrkesverksamma liv engagerad i byggindustrins organisationsvärld, speciellt inom utbildningssektorn. Först i Sundsvalls Byggmästareförening och senare i Värmland. I början av 1960-talet kom han till Byggförbundet i Stockholm. Tre decennier senare återvände han till Sundsvall som chef för Byggförbundets distriktskontor.

Ingemar Åslin hade ett grundmurat intresse för vad som tilldragit sig i Lidenbygden, vid Indalsälven i Medelpad. Hans släkt på mors och fars sida hade varit verksamma i Liden i århundraden. Han växte upp under 1930-och 1940-talen då muntligt berättande var viktiga nyhetskällor. Efter sin utbildning i Sundsvall var han tvungen att lämna sin barndomsby, men hans själ och hjärta fanns alltid i Liden.

Under sin ungdom arbetade Ingemar som biträde i handelsbodar runt om i byarna. Handelsboden var på den tiden en viktig mötesplats, där Ingemar fick lyssna till både ”krumelurer och original” om vad som hänt i bygden.

Vid Väckesjön i Liden tog skrivandet form och berättelser han hört blev nedtecknade. Ingemars första skrift, En historisk återblick, utkom 1987 och följdes sedan av ytterligare 21 skrifter i serien Mitt Liden. Han beskriver i sin rika produktion det slitsamma jord- och skogsbruket, flottningen, stenhuggeriet, Lidendialekten och historier om gamla original. Alla skrifter innehåller egna minnen, berättelser han hört och gedigen forskning inom varje område. Hans sista enskilda verk blev Björnjägarn Israel Stafverman (daterad 2009) och Gammal läkekonst (daterad 2010, med nummer 22 i serien Mitt Liden). Ingemar var dessutom en av två författare till den imponerande dokumentationen, Boken om Oxsjöfjället, som spänner över fjällets 300-åriga historia.

Sedan ungdomen hade hans stora intresse varit att måla och teckna. Alla skrifter är rikt illustrerade med egenhändiga och naturtrogna bilder. Flera av skrifterna finns dessutom inlästa av honom själv på lidendialekt. Samtliga böcker har Ingemar tillägnat sin hustru Ingrid, som stöttat honom i arbetet under alla år. Det mesta av sin produktion har han skänkt till Lidens Hembygdsförening.

                                                                                

  Liden i november 2014  
Yvonne Uhlin 
Ordförande  Lidens Hembygdsförening 2007 - 2012
  Arne Johansson
Järkvissle Film & Media
     
En historisk återblick Bygd och människor Sant och osant Mina förfäder "Kärer å männicher"
         
Stenarbetare och stenarbeten Dialektord Liden Med mina ögon sett Historier från Liden Flottning i Oxsjöåns flottled
         
Bygda, gålan å folkä Rötterna finns alltid kvar "Lätt sôm haver'n säxtischu" Mina uppväxtår Mitt Liden
         
Skogen före mekaniseringen Galleri Liden Jorden och småbrukarna

Minnen från jakt och skog

Fäbodar i Liden
  Samtliga böcker är skannade i PDF-format.  
Israel Stafverman "Björnjägarn" Gammal Läkekonst